دو تابع مفید گوگلی برای استفاده در لینوکس

قصد داشتم برای شروع روش تنظیم و استفاده از اکانت جی میل در کنسول لینوکس رو توضیح بدم ولی نوشتنش بیشتر از اونی که فکر می کردم طول کشید. بنابراین فعلا به این پست کوتاه‌تر بسنده می‌کنم.

قصد دارم دو تابع جالب گوگلی رو برای استفاده در کنسول لینوکس معرفی کنم. اولین تابع، برای تصحیح املای یک کلمه یا همون spell checking با استفاده از موتور جستجوی گوگله. حتما دیدید که در هنگام استفاده از موتور جستجوی گوگل در صورت اینکه کلمه‌ای رو اشتباه تایپ کرده باشید، گوگل کلمه درست رو بهتون پیشنهاد می‌کنه. ما می‌خوایم کاری کنیم که با اجرای یک دستور ساده در کنسول، بتونیم املای صحیح یک کلمه رو چک کنیم.

برای اینکار کافیه کد زیر رو در کنسول وارد کنید:

spellcheck(){ typeset y=$@;curl -sd "<spellrequest><text>$y</text></spellrequest>" https://www.google.com/tbproxy/spell|sed -n '/s="[0-9]"/{s/<[^>]*>/ /g;s/\t/ /g;s/ *\(.*\)/Suggestions: \1\n/g;p}'|tee >(grep -Eq '.*'||echo -e "OK");}

(اگر دوست دارید همیشه این تابع دم دستتون باشه، می‌تونید کد بالا رو به bashrc./~ اضافه کنید.)

پس از وارد کردن دستور بالا به راحتی می‌تونید با استفاده از دستور زیر املای صحیح یک کلمه رو چک کنید:

spellcheck some_word

تابع دوم، می تونه برای تشخیص زبان یک نوشته، با استفاده از مترجم گوگل استفاده بشه. مشابه کد بالا، کد زیر رو هم میتونید به فایل bashrc./~ اضافه کنید تا بتونید همیشه ازش استفاده کنید.

detectlanguage(){ curl -s "http://ajax.googleapis.com/ajax/services/language/detect?v=1.0&amp;q=$(echo "$@" | sed 's/ /%20/g')" | sed 's/{"responseData": {"language":"\([^"]*\)".*/\1\n/'; }

پس از وارد کردن دستور بالا، با استفاده از دستور زیر زبان یک عبارت رو چک کنید:

detectlanguage text_in_an_unknown_language

امیدوارم مفید بوده باشه.